Autorizovaná konverze dokumentů

Nově poskytujeme zdarma našim klientům službu autorizované konverze dokumentů, a to jak z elektronické do listinné podoby a obráceně. V současné době, kdy elektronizace oběhu dokumentů ve státní správě zrychluje, bude komunikace úřadů s podnikateli i s občany uskutečňována ve stále větší míře elektronicky. S tímto je nezbytně spojena nutnost konverze dokumentů, neboť v řadě případů je stále nutné mít listinný originál v ruce či převést listinu do elektronické podoby pro účely komunikace s úřady. Účelnost využití našich služeb se touto další službou zvyšuje a zvětšuje komfort našich klientů.

Napsat komentář