Odměna

 Způsob určení odměny advokáta

S odměnou advokáta za poskytování právních služeb je to jako s každou jinou službou (třeba instalatéra). Její cenu si můžete prostě s advokátem dohodnout, tzv. smluvní odměna.

Pokud ovšem není odměna mezi klientem a advokátem výslovně sjednána, pamatuje náš právní řád i na to. Zákon o advokacii spolu s Advokátním tarifem stanoví odměnu v závislosti jednak na druhu právního poradenství a také na jeho rozsahu (úkon právní služby) a trvání, tzv. úkonová odměna.

 Kolik tedy konkrétně zaplatím

U poradenských služeb je vždy obtížné ohodnotit na začátku rozsah odvedené práce advokáta. Smluvní odměna se proto snad nejlépe sjednává za hodinu odvedené práce advokáta (odměna časová). Její výše se samozřejmě odvíjí od náročnosti poskytované služby a osoby, která Vaši záležitost konkrétně vyřizuje. 

O něco obtížněji pak lze sjednat odměnu pevnou, za úplné vyřízení věci. Tento postup lze ovšem doporučit pouze v jednodušších záležitostech, kde lze předem ze zkušenosti odhadnout dobu a náročnost strávenou při poskytování právní služby.

Pokud budete chtít vědět více či získat přesnější informaci o předpokládaném rozsahu prací spojených s vyřízením Vaší záležitosti, prosím neváhejte se nás optat, buďto telefonicky či emailem.