Služby

Rozsah služeb

Právní poradenství naší advokátní kanceláře je zaměřeno všeobecně, ve všech oborech práva platného na území České republiky, tj. nejen v oblasti právních norem vydaných příslušnými orgány České republiky (a všech jejích předchůdců), ale také právními normami vydanými orgány Evropské unie, pokud jsou přímo závazné pro občany a orgány České republiky.

Mezi základní právní obory poskytovaného poradenství patří právo občanské (hmotné i procesní), obchodní, trestní (hmotné i procesní) a správní, z nichž pak zejména právo insolvenční, pracovní, trestní, autorské, korporátní, kontraktační (smluvní), rodinné a přestupkové.

Právní služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce

Jelikož rozumíme tomu, že z všeobecného vymezení nemusí být zcela zřejmé v jakých konkrétních věcech se na nás můžete obracet, zkusíme to vymezit takto:

Nabídka služeb pro podnikatele

Nabídka služeb pro nepodnikatele

Nabídka služeb pro veřejnou správu a nepodnikající právnické osoby