Ceník

Vážení klienti,

hodinová odměna za námi poskytované služby je přizpůsobena náročnosti a komplikovanosti Vaší záležitosti.

Práce provedené v rámci sjednané hodinové odměny jsou pak detailně evidovány a přikládány k vyúčtování odměny. Klientovi je pak účtována každá započatá půlhodina.

V hodinové odměně jsou pak zahrnuty veškeré vedlejší náklady spojené s řešením Vaší záležitosti (poštovné, kopie, telefony, faxy atd.), vyjma správních a soudních poplatků, nákladů na překlady, znalecké posudky a tlumočení, poštovného do zahraničí, cestovného a náhrady ubytování a jiných mimořádných nákladů.

Nabízíme též možnost dohodnout si paušální odměnu za typizované případy (koupě či prodej movitých či nemovitých věcí, rejstříková řízení, přestupková řízení atd.).

V některých případech lze v rozsahu přípustném stavovskými předpisy vydávanými Českou advokátní komorou sjednat tzv. odměnu podílovou, kterou se advokát podílí na hodnotě věci nebo výsledku věci.

V souladu platnými právními předpisy pak musí být k odměně připočítána zákonná daň z přidané hodnoty.

Advokátní úschova

V souvislosti dalšími poskytovanými službami poskytujeme našim klientům advokátní úschovu peněžních prostředků a jiného majetku zdarma.

V případě požadavku na individuální úschovu nás prosím kontaktujte pro bližší informace.