Prodej 1.250 kusů akcií, série B od 0001 do 1250 každá o nominální hodnotě 100 PLN emitenta „OILER ORGANIZACJA ODZYSKU“ SPÓLKA AKCYJNA

Zástupce insolvenčního správce společnosti EMULZ a.s. vyhlásil výběrové řízení na prodej 1.250 kusů akcií, série B od 0001 do 1250 každá o nominální hodnotě 100 PLN emitenta „OILER ORGANIZACJA ODZYSKU“ SPÓLKA AKCYJNA se sídlem Polsko, 83-110 Tczew, ul. Malinowska č. 24, reg.č. 0000070606. Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze.

EMULZ_VŘ_akcie Oiler_česko polsky 3.doc

Emulz – umowa sprzedaży akcji