Profil advokáta

Emil Fischer je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13 674.

V roce 1991 byl zapsán ke studiu práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou úspěšně ukončil v roce 1996. V roce 2007 pak absolvoval studia MBA na Pittsburské Univerzitě. V roce 1998 absolvoval čtyř měsíční kurs anglického jazyka v Austrálii.

Emil Fischer pracoval do roku 1998 na pozici podnikového právníka. Od roku 1999 pak působil ve významných finančních institucích na různých, včetně manažerských pozicích.

Od roku 2008 působil v advokátní kanceláři Horák&Chvosta a od dubna roku 2011 do května roku 2012 jako advokát v advokátní kanceláři White&Case.

Emil Fischer se ve své praxi zaměřuje nejen na poskytování běžných právních služeb občanům i firmám, ale podílel se i na významných projektech reorganizace bankovních portfolií distressed assets a reorganizací podniků v rámci insolvenčních řízení. Mezi jinými se významně podílel na přípravě reorganizačních plánů společností skupiny KORD (Kordárna, a.s., SLOVKORD, akciová společnosť, Slovenský hodváb, a.s., KORDSERVICE SK, a.s.).

Sám je od roku 2004 insolvenčním správcem (správcem konkursní podstaty) a má za sebou řadu úspěšně provedených a uzavřených insolvenčních řízení. Zároveň působí v řadě firem na pozici likvidátora.

Několikrát se také zúčastnil jako přednášející panelových diskuzí na aktuální témata insolvenčního řízení.

[wpdm_file id=1]