Archiv pro měsíc: Listopad 2012

Povinnost tvrzení nelze slučovat s povinností důkazní

pro účely uvedení rozhodujících skutečností k osvědčení úpadku tak, jak vyplývá z ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona.

Nejvyšší soud konkrétně konstatoval, že „jestliže insolvenční návrh obsahuje konkrétní tvrzení, podle kterých mají insolvenční navrhovatel i další věřitel vůči dlužníku pohledávku, která je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, jde v intencích § 103 odst. 2 insolvenčního zákona o tvrzení způsobilé vést k závěru, že jsou splněny podmínky uvedené v § 3 odst. 1 písm. a/ a b/ insolvenčního zákona, jakož i o tvrzení, které zakládá vyvratitelnou domněnku dlužníkovy platební neschopnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona).

 

[wpdm_file id=2]