Nabídka nemovitostí Ing. Petra Smetky

 

Insolvenční  správce Ing. Petr Smetky, bytem Praha 1, Jungmannovo náměstí 765/5, nar. 3. 4. 1959, tímto vyzývá k podávání indikativních nabídek na odkup nemovitostí dlužníka:

 

  • ideálních podílů v rozsahu 1/15 na pozemcích:

 

 v k. ú. Kněždub, obec Kněždub, okres Hodonín, parc. č. 4970/155, zapsáno na LV č. 861

 

v k. ú. Kozojídky, obec Kozojídky, okres Hodonín, parc. č. 1162, zapsáno na LV č. 368

 

v k. ú.  Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou, okres Hodonín, parc. č. 7164, 7267 a 7332, zapsáno na LV č. 3924,

 

vše v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín.

 

  • ideálního podílu v rozsahu ¼ na pozemku p. č. st. 104, jejíž součástí je stavba č. p. 1119, zapsáno na LV č. 1175 pro k. ú. Litovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ, 

Nabídky mohou znít na všechny nemovitosti, nebo jen na některé z nich, vždy však pro všechny nemovitosti v jednom katastrálním území s uvedením konečné ceny v Kč pro všechny nemovitosti v jednom katastrálním území. Nejedná se o výzvu ve smyslu ust. § 1772 a násl. z.č. 89/2012 Sb.