Konkurs či reorganizace?

Zejména pro vlastníky a potažmo manažery právnických osob, kteří v určité fázi podnikání shledají hrozící (nebo již existující) úpadek jimi řízené či vlastněné společnosti, může být zásadním rozhodnutím ovlivňujícím jejich další život rozhodnutí, zda pro svou firmu zvolí jako řešení úpadku konkurs či reorganizaci. Stejně tak i věřitel, který také může prosadit reorganizaci, musí pečlivě zvažovat, zda likvidační řešení dlužníka v podobě konkursu je tou pravou variantou, jak se domoci uspokojení svého dluhu.

Pomineme-li, že existují určité zákonné překážky pro podání návrhu na povolení reorganizace, nejzásadnější bude rozhodování, která z variant nejvíce vyhovuje záměrům, potřebám či povinnostem rozhodující osoby.

Na základě našich předchozích zkušeností jsme schopni s Vámi probrat veškeré zásadní okolnosti, které mohou Vaše rozhodování ovlivnit.

 Zejména se pak zaměříme na:

 1)      finanční přínos možných řešení;

2)      udržitelnost možných řešení;

3)      prosaditelnost možných řešení v rámci insolvenčního řízení;

4)      nefinanční přínosy možných řešení, zejména pak otázku vztahů se zaměstnanci a obchodními partnery;

5)      náklady možných řešení;

6)      časový předpoklad možných řešení.

 Po zhodnocení uvedených a dalších důležitých kritérií společně dojdeme k nejvhodnějšímu řešení, které lze zrealizovat.

Bude-li řešením reorganizace, jsme připraveni se s Vámi podílet na přípravě reorganizačního plánu a zastupovat Vás v insolvenčním řízení při jeho prosazování.

Vypracování kvalitního, smysluplného reorganizačního plánu je činností, která vyžaduje skloubení znalostí z oblasti práva, účetnictví a managementu. Troufáme si říci, že jen málokterá z advokátních kanceláří či poradenských společností je schopna Vám toto komplexní řešení nabídnout. U nás se můžete spolehnout na zkušenost, která pramení z dlouholeté praxe insolvenčního správce a poskytování advokátních služeb jak na straně dlužnické, tak na straně věřitelské.