Prodej půdy z majetkové podstaty

AKTUALIZACE – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ NABÍDEK

Insolvenční správce manželů Lennerových nabízí ve dvou nabídkových řízeních podíly na pozemcích – orná půda (částečně silnice) v k.ú. Zbiroh.

Podmínky obou nabídkových řízení

Lennerovi+-+podmínky+NŘ+č.+1+ZBIROH II

Lennerovi+-+podmínky+NŘ+č.+2+ZBIROH_II

LV Lennerovi

Kupní+smlouva+Lennerová+LV+929 (1)

lenner-souhlaskprodejimimodražbu2018

Kupní+smlouva+Lennerová+LV+432 new