Archiv pro měsíc: Září 2019

Emil Fischer

29.9.2019

Insolvenční správce nabízí k prodeji budovu technického vybavení stojící na parc .č. 1851, o výměře 18 m2, v k. ú. Heřmanice, Ostrava. Jedná se o budovu automatické tlakové stanice.

Nabídky prosím posílejte v písemné podobě do 31. 10. 2019 na adresu: Mgr. Emil Fischer, U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1.

Podmínky:

  •  kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
  • kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem majetku.