Archiv pro měsíc: Červenec 2012

Advokát v době Google

V poslední době se čím dál častěji setkávám s názorem, že v době internetu, neomezených možností vyhledávání v databázích a v době existence nepřeberného množství vzorů, vzorových textů smluvních ustanovení a žalob, které jsou na internetu k dispozici, je zcela zbytečné platit drahé advokátní služby.

Opak je pravdou. Možnost jednoduché redakce a publikace zákonů a právních textů rozvázala ruce zákonodárci, který vysloveně zaplevelil právní řád obrovským množstvím zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších podzákonných předpisů. Vstup do Evropské unie tuto skutečnost umocnil, když transpozice evropského práva rozvětvila a zcela zkomplikovala aplikaci práva. Zvýšená regulace všech odvětví hospodářství a dokonce i běžného života evropských občanů pod vlajkou zlepšení života občanů, životního prostředí, konkurenčního prostředí atd. opět vedla k rozmachu regulace v podobě evropských nařízení a směrnic.

Tam, kde dříve stačilo nahlédnout do jednoho právního předpisu, je nyní nutno prostudovat jak národní úpravu, tak evropskou, nemluvě o dalších mezinárodních aktech zavazujících Českou republiku.

K dovršení všeho je zde pak neodbytná touha zákonodárce měnit. A tak změna právních předpisů nabyla nebývalé dynamiky a je naprosto běžné, že zákon, nařízení či vyhláška ještě není účinná a už je několikrát změněna.

No kdo se v tom má vyznat!!!

A zde přichází na řadu populární internet, alias Google nebo jiný vyhledávač. Je to přece tak jednoduché. Zadám dobře zvolenou otázku či klíčová slova a dostane se mi odpovědi, případně získám přístup ke krásným vzorovým smlouvám, do kterých stačí jen vyplnit identifikační údaje. Určitě je tam vše naprosto aktuální, protože ten, kdo to na ten web pověsil, jistě neustále sedí u počítače a touží vše aktualizovat co nejrychleji.

A malér je na cestě. Že je smlouva neúplná, neúčinná nebo nedej bože neplatná? Že měla být v jiné formě, ověřená či u notáře? Že jsem jí měl někam zaslat? Že jsem měl někomu něco nahlásit nebo něco zaplatit? Že z toho má druhý škodu a musím mu něco uhradit? Že soused má jiné lepší právo? Že je to teď už jinak než když ten vzor tvořili? Co teď? Že bych zavolal … advokáta?

Vážení návštěvníci

V současné době pro Vás připravujeme nové stránky advokátní kanceláře advokáta Emila Fischera.

Věříme, že nové stránky pro Vás budou přínosem, a proto je nezapomeňte na začátku září navštívit.

Pokud do té doby budete mít zájem o naše služby, neváhejte se nás telefonicky obrátit na tel. +420 608 963 203, faxem na čísle + 420 222 361 202
nebo na emailu naší advokátní kanceláře.