Nabídka služeb pro nepodnikatele

 

Vážení klienti, 

jsme připraveni Vám poskytnout právní servis v

  • oblasti občanského práva hmotného, zejména při sepisování smluv (kupní, darovací, o dílo, nájemní, o půjčce, o zřízení věcného břemene atd.) ohledně nemovitostí i movitých věcí, ve věcech ochrany osobnosti apod.;
  • v oblasti práva insolvenčního, zejména příprava insolvenčního návrhu a návrhu na oddlužení, přihlášení pohledávek věřitele do insolvenčního řízení, zastupování věřitelů či dlužníků v rámci insolvenčního řízení;
  • oblasti práva občanského procesního, zejména při zastupování před soudy, v dědickém řízení, vymáhání pohledávek (včetně exekučního řízení), v pracovněprávních sporech, ve sporech o náhradu škody;
  • oblasti práva správního, zejména při zastupování před správními orgány ve stavebním či přestupkovém řízení;
  • oblasti práva trestního (zastupování poškozených v adhézním řízení či obhajoba obviněných osob).

Neváhejte se na nás telefonicky obrátit na tel. +420 608 963 203, faxem na čísle + 420 222 361 202, na emailu naší advokátní kanceláře nebo využijte naší ON-LINE PORADNU.