Advokátní úschova a správa majetku

ROZSAH ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV

Našim klientům z podnikatelské i nepodnikatelské sféry zabezpečujeme úschovy peněžních prostředků, cenných papírů i jiného majetku.

Advokátní úschovy využijete při prodeji majetku, zejména nemovitostí, podniků a obchodních podílů, vypořádání transakcí, narovnání apod.

Advokátní úschova je prováděna v souladu s ustanovením § 56a Zákona o advokacii ve spojení s příslušnými stavovskými předpisy vydávanými Českou advokátní komorou.

Advokát zaručuje řádnou úschovu v souladu s uzavřenou smlouvou o úschově. Peněžní prostředky jsou vedeny na úschovním účtu důvěryhodné banky a jsou pojištěny jako jiné bankovní vklady. Blíže pak nabízíme klientům seznámení se s advokátní úschovou v našem příspěvku Advokátní úschova – věc potřebná!! 

Proč zvolit advokátní úschovu

Jednoduše proto, že je výhodnější. Odměnu za advokátní úschovu si můžete s advokátem dohodnout, narozdíl od úschovy notářské či bankovní, které se řídí sazebníky. U nás v souvislosti s dalšími poskytovanými službami můžete mít advokátní úschovu zdarma.

Další nespornou výhodou bude rozhodně osobnější, přívětivější a méně administrativně náročný proces než v případě bankovní nebo notářské úschovy.

V neposlední řadě je v drtivé většině případů advokát tím, kdo Váš případ zná nejlépe a tedy nejlépe může vystihnout a eliminovat případná rizika, která by z nesprávně provedené úschovy pro Vás mohla hrozit.

Správa majetku

Naše advokátní kancelář působí také jako správce majetku. Vedle výkonu činnosti insolvenčního a zvláštního insolvenčního správce, nabízíme správu majetku v případech, kde to zákon ukládá nebo je to v zájmu klienta.