Proč si vzít advokáta?

Pokud nejste odborná veřejnost, zavítali jste zřejmě na tyto stránky, protože si nejste zcela jisti, jak postupovat tak, abyste postupovali dle práva a přitom dosáhli svých cílů.

Dost dobře je také možné, že Vaše konaní kříží situace, kdy si již jste zcela jistí, že právní zastoupeni potřebujete (např. soudní spor, exekuce, insolvence apod.).

Je-li tomu tak, pak vězte, že činíte dobře, pokud máte v úmyslu advokáta angažovat.

Níže si dovoluji uvést hlavní důvody proč je dobré tak učinit: 

  • náš právní řád je nesmírně obsáhlý a komplikovaný;
  • jak praví klasická latinská zásada IURA VIGILANTIBUS, NON DORMIENTIBUS PROSUNT (práva prospívají bdícím, ne těm, kteří spí). Pokud tedy nejste dbalí svých práva, můžete mnohé ztratit. Ovšem ruku na srdce, opravdu víte, jaká jsou Vaše práva?
  • další latinská zásada praví, že IURA NOVIT CURIA (soud zná právo). Vězte, že i soud není vševědoucí a znalosti i argumenty v rukou zkušeného advokáta jsou mocným nástrojem k dosažení Vašich cílů;
  • v některých případech jste povinni být zastoupeni advokátem (např. v některých případech trestního řízení a řízeních před nejvyššími soudy);
  • nesprávná aplikace práva může vyústit ve skutečné osobní tragédie a někdy s celoživotními následky.

Zejména u posledního bodu bych se rád zastavil. V poslední době se čím dál častěji setkávám s názorem, že v době internetu, neomezených možností vyhledávání v databázích a v době existence nepřeberného množství vzorů, vzorových textů smluvních ustanovení a žalob, které jsou na internetu k dispozici, je zcela zbytečné platit drahé advokátní služby.

Opak je pravdou. Možnost jednoduché redakce a publikace zákonů a právních textů rozvázala ruce zákonodárci, který vysloveně zaplevelil právní řád obrovským množstvím zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších podzákonných předpisů. Vstup do Evropské unie tuto skutečnost umocnil, když transpozice evropského práva rozvětvila a zcela zkomplikovala aplikaci práva. Zvýšená regulace všech odvětví hospodářství a dokonce i běžného života evropských občanů pod vlajkou zlepšení života občanů, životního prostředí, konkurenčního prostředí atd. opět vedla k rozmachu regulace v podobě evropských nařízení a směrnic.

Tam, kde dříve stačilo nahlédnout do jednoho právního předpisu, je nyní nutno prostudovat jak národní úpravu, tak evropskou, nemluvě o dalších mezinárodních aktech zavazujících Českou republiku.

K dovršení všeho je zde pak neodbytná touha zákonodárce měnit. A tak změna právních předpisů nabyla nebývalé dynamiky a je naprosto běžné, že zákon, nařízení či vyhláška ještě není účinná a už je několikrát změněna.

No kdo se v tom má vyznat!!!

A zde přichází na řadu populární internet, alias Google nebo jiný vyhledávač. Je to přece tak jednoduché. Zadám dobře zvolenou otázku či klíčová slova a dostane se mi odpovědi, případně získám přístup ke krásným vzorovým smlouvám, do kterých stačí jen vyplnit identifikační údaje. Určitě je tam vše naprosto aktuální, protože ten, kdo to na ten web pověsil, jistě neustále sedí u počítače a touží vše aktualizovat co nejrychleji.

A malér je na cestě. Že je smlouva neúplná, neúčinná nebo nedej bože neplatná? Že měla být v jiné formě, ověřená či u notáře? Že jsem jí měl někam zaslat? Že jsem měl někomu něco nahlásit nebo něco zaplatit? Že z toho má druhý škodu a musím mu něco uhradit? Že soused má jiné lepší právo? Že je to teď už jinak než když ten vzor tvořili? Co teď? Že bych zavolal … advokáta?

Advokáti. Často se dostanou na řadu až když klientovi lidově řečeno „teče do bot“. Je to škoda, protože náklady, které takto klient musí vynaložit, jsou zbytečné a převážně se nejedná jen o náklady na odměnu advokáta.

Troufale bych přirovnal advokáta k lékaři. Zkuste přijít když máte příznaky a ne, když už Vám roste boule. Něco Vás to bude stát, ale budete mít klidné spaní 😎 .