Vystoupení z Asociace insolvenčních správců

K dnešnímu dni Emil Fischer vystoupil z Asociace insolvenčních správců a bude nadále nezávisle usilovat o zlepšení působení insolvenčních správců na jiných platformách, zejména pak prostřednictvím profesních sociálních sítí.