Prodej půdy z majetkové podstaty

AKTUALIZACE – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ NABÍDEK Insolvenční správce manželů Lennerových nabízí ve dvou nabídkových řízeních podíly na pozemcích – orná půda (částečně silnice) v k.ú. Zbiroh. Podmínky obou nabídkových řízení Lennerovi+-+podmínky+NŘ+č.+1+ZBIROH II Lennerovi+-+podmínky+NŘ+č.+2+ZBIROH_II LV Lennerovi Kupní+smlouva+Lennerová+LV+929 (1) lenner-souhlaskprodejimimodražbu2018 Kupní+smlouva+Lennerová+LV+432 new